Schowek (0) Zaloguj się Załóż konto

Producenci

Kontakt

Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 
» Regulamin

Regulamin

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE EMINET
 
1. STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI
 1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.eminet.pl, prowadzony przez  F.H.U. Emilia z siedzibą w Rypinie przy ul. Jana Pawła II 2/3,  NIP: 892-000-03-33, REGON: 910503060 prowadzi sprzedaż towarów z branż AGD, RTV, GSM, Foto, Car Audio za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Cena wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego EMINET produktów jest ceną brutto (zawiera podatek VAT), jest wyrażona w złotych polskich.
 3. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.
 5. Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego EMINET są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta .
 6. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby produkty widoczne w ofercie sklepu internetowego EMINET pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Kupujący zostanie o tym poinformowany. Do kupującego będzie należała decyzja, co do sposobu realizacji zamówienia, tj. częściowej jego realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania, lub anulowania całości zamówienia.
 7. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych ta formą sprzedaży.
 
2. TRANSAKCJA
 1. Zamówienia w sklepie internetowym EMINET można dokonywać poprzez:
  • strony internetowe sklepu EMINET - poprzez wypełnienie formularza na stronach sklepu
  • telefonicznie - dzwoniąc pod numer 54 280 4909 lub kom. 501 454 935 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00 oraz w soboty w godzinach 9:00-13:00.
 2. Momentem zawarcia umowy jest potwierdzenie przez sprzedawcę dostępności towaru. Potwierdzenie następuje w drodze przesłania konsumentowi/klientowi wiadomości email, w której sprzedawca potwierdza dostępność towaru.
 3. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego.
 4. Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny kupujący ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru. W przypadku zwrotu towaru Kupujący zobowiązany jest poinformować o zamiarze odstąpienia od umowy Sprzedającego drogą mailową na adres sklep@eminet.pl. Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać oryginalne, niezniszczone opakowanie producenta. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży. Dokumenty należy przykleić na zewnątrz opakowania, tak, aby Sprzedający miał do nich dostęp bez konieczności otwierania przesyłki. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar, tak aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, EMINET zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub obniżenia zwracanej kwoty. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru EMINET zwróci Kupującemu kwotę równą cenie zakupu zwracanego sprzętu oraz wystawi Kupującemu fakturę korygującą   i odeśle na adres Kupującego. Kupujący po otrzymaniu faktury korygującej jest zobowiązany do podpisania kopii i odesłania jej na adres EMINET.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego w terminie do 14 dni roboczych od daty powtórnego przyjęcia towaru przez Sprzedającego.
3. PŁATNOŚĆ
 1. W sklepie EMINET istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
  • Przelew na konto bankowe Sprzedającego - przelewając pieniądze bezpośrednio na F.H.U. Emilia nr mBank: 27114020040000300244247623 lub Inteligo: 50102055581111147579200007
  • Korzystając z tej formy płatności Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po uznaniu konta EMINET (Prosimy o dokonywanie wpłat dopiero po otrzymaniu e-maila potwierdzającego dostępność sprzętu na magazynie!)
  • Płatność za pobraniem - wybierając tą metodę Kupujący reguluje należność za towar przy odbiorze paczki kurierskiej. Koszt transportu uzależniony jest od wielkości i wagi danego artykułu.
  • Płatność w systemie ratalnym
  • Płatność gotówką w kasie - dotyczy zamówień odbieranych w Punkcie Wydań Osobistych, gdzie Kupujący może zapłacić za zamówienie w kasie, w momencie odbioru towaru.
 2. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu gotówki na konto Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem na konto Sprzedającego), lub poinformowanie Sprzedającego przez Żagiel S.A. Oddział w Polsce o finalnej akceptacji wniosku kredytowego, złożonego przez Kupującego.
4. DOSTAWA
 1. Czas wysyłki produktów jest oznaczony na stronach internetowych sklepu EMINET Towary zostały podzielone na 2 grupy: towary z czasem wysyłki 2-7dni, towary wysyłane do 14 dni. Sklep internetowy EMINET dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Operatora sklepu internetowego EMINET. Maksymalny czas potwierdzenia dostawy wynosi 48 godzin następujących po sobie dni roboczych.
 2. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z firmą kurierską TBA oraz POCZTEX. Sklep internetowy EMINET zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.
 3. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto email podane w zamówieniu. Kupujący ma możliwość śledzenia stanu swojego zamówienia poprzez stronę internetową kuriera.
 1. Kupujący może również odebrać zamówiony towar osobiście w sklepie Emilia : ul. 21 Stycznia 38 w Rypinie, po uprzednim obustronnym potwierdzeniu terminu odbioru. W momencie odbioru osobistego koszty dostawy wynoszą 0zł .
 2. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.
 3. Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu produktu i jego zgodności z zamówieniem. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier) , zawierający opis uszkodzenia. W momencie otrzymania towaru Kupujący musi potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się jego własnością.
5. GWARANCJA I SERWIS
 1. Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane w sklepie internetowym EMINET są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera.
 2. Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju sprzętu oraz producenta.
  
6. REKLAMACJE I ZWROTY
 1. Jeżeli w trakcie użytkowania towaru Kupujący stwierdzi, że posiada on wady techniczne, lub jest niezgodny z umową może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu, we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta) lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną za pośrednictwem EMINET
 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, prosimy o skierowanie reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy lub wysłanie e-maila  z załączonymi zdjęciami uszkodzenia i protokołem sporządzonym wraz z kurierem . Kupujący powinien odesłać starannie zabezpieczony na czas transportu towar na adres sklepu F.H.U. Emilia ul. 21 Stycznia 38 ,87-500 Rypin. Wraz z towarem należy przesłać oryginał dowodu zakupu. EMINET nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 3. Klient ma obowiązek dopilnować kuriera by protokół szkodowy był spisany prawidłowo, tak aby stan faktyczny przesyłki nie różnił się z tym opisanym w protokole. W przypadku nieprawidłowego spisania protokołu szkodowego przez kuriera sklep nie ma obowiązku rozpatrywania reklamacji.
 4. Sklep ma obowiązek ustosunkowania się do zgłoszenia reklamacyjnego w terminie 14 dni od jego napłynięcia.
 5. W przypadku odesłania produktu z tytułu reklamacji bez wcześniejszego zgłoszenia uszkodzenia droga mailowa i ustalenia postępowania z konsultantem, sklep nie ma obowiązku odebrania produktu.
 6. W przypadku wady fabrycznej towaru sklep ma obowiązek w pierwszej kolejności wymienić go na nowy pełnowartościowy lub dosłać element który nie posiada defektu. Wszelkie koszty transportu wynikające        z tego tytułu ponosi sprzedający.
 7. Pojęcie "wady" nie obejmuje konserwacji, czyszczenia, wymiany lub naprawy zużytych podzespołów bądź części składowych, wymiany materiałów eksploatacyjnych, etc.
 8. Zgłoszenie reklamacyjne mailowe  powinno zawierać:
 • nr zamówienia,
 • dokładny opis uszkodzenia/wady,
 • zdjęcie - w przypadku wady wizualnej bądź uszkodzenia przesyłki w transporcie,
 • skan protokołu szkodowego spisany z kurierem - w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie.
 1. Reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe produkty znajdujące się w koszyku) można składać podczas telefonicznego potwierdzenia zamówienia przez konsultanta.
 2. Uszkodzenia powstałe w czasie dostawy i transportu będą rozpatrywane tylko, gdy usterka zostanie odkryta w okresie do 3 dni od przyjęcia towaru. W takim przypadku niezbędne jest spisanie protokołu szkody w obecności pracownika firmy kurierskiej. Po sporządzeniu protokołu należy niezwłocznie skontaktować się z pracownikiem sklepu internetowego EMINET.
 3. EMINET ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w w/ ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.
 
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Różnice w wyglądzie towarów sprzedawanych w sklepie internetowym EMINET wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego (kolor towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
 2. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym EMINET jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez  EMINET danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zmianami ).
 4. EMINET informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia zamówienia oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez EMINET dane osobowe, ich zmiany lub  całkowitego usunięcia z systemu.
 5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
 7. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym EMINET oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu.
 8. Zgodnie z Art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Klient zobowiązany jest do nieumieszczania w witrynie sklepu EMINET treści o charakterze bezprawnym.
 
 
Przejdź do strony głównej